single

Dziecko samo w domu - od ilu lat może pozostać i co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z polskim prawem osoby w wieku od 13 do 18 lat są uważane za małoletnie. Małoletni mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i podlegają nadzorowi rodziców.

Dziecko samo w domu – kiedy można je zostawić?

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o zasadach postępowania wobec nieletnich uznaje za nieletnich osoby, które popełniły przestępstwo w wieku od 13 do 17 lat. Prawa dziecka gwarantuje Konstytucja RP oraz Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 roku (ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku). Tyle mówi prawo, ale kiedy można zostawić dziecko samo w domu? Psychologowie twierdzą, że dobrze jest zostawić dziecko samo w domu na jakiś czas, kiedy już nauczą się świadomie rozumieć, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami w domu. Okazuje się, że niektórych można zostawić na chwilę w wieku 7–8 lat, a dla innych w wieku 14–15 lat jest jeszcze za wcześnie. Według psychologów dziecko poniżej 10 roku życia nie jest przygotowane na sytuacje awaryjne, może włączyć żelazko, poparzyć się patelnią, wylać na siebie wrzątek lub skaleczyć się nożem.

Wakacje a rodzice w pracy – jak przygotować dziecko na rozstanie z mamą?

Rozłąka z mamą to pierwszy stres. Wakacje a rodzice w pracy, każda z tych sytuacji jest trudna dla małego dziecka. Niektóre dzieci mogą odczuwać rozłąkę nawet przez kilka godzin jako poważny stres, z towarzyszącymi reakcjami. Ważne jest, aby mama o nich wiedziała i poprawnie je oceniała. Nawet jeśli dziecko wydaje się spokojne, może się martwić - na przykład nie zwraca na siebie uwagi, próbuje się odgrodzić. Jest to zauważalne, gdy mama wraca do domu lub przychodzi do przedszkola, a dziecko nie biegnie do niej radośnie, wydaje się oderwane, spowolnione.

Kłopoty z rozstaniem i niemożność normalnego, adaptacyjnego radzenia sobie z separacją będą przejawiać się u dziecka w takiej czy innej formie przez całe życie, mocno wbudowując się w jego strukturę charakteru. Dlatego musisz pomóc dziecku przetrwać pierwsze doświadczenie separacji w jak najmniej bolesny sposób. Dlatego wakacje a rodzice w pracy, dziecko należy przygotować do rozstania.

  • Nastrój dziecko w pozytywny sposób.
  • Nie zostawiaj go na cały dzień, zabierz go do domu jak najwcześniej.
  • Stwórz spokojny, bezkonfliktowy klimat w rodzinie.
  • W weekendy przestrzegaj reżimu jak w dni powszednie.
  • Nie reaguj na agresję dziecka i nie karz go za zachcianki.
  • Przy wyraźnych reakcjach nerwicowych (agresja, bezsenność, nowo pojawiające się lęki itp.) pozostaw dziecko w domu na kilka dni i skontaktuj się z psychologiem dziecięcym.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o nadchodzących zmianach – dlaczego mama musi iść do pracy, co tam będzie robić, co będzie robić w tym czasie i kto będzie z nim. Konieczna jest rozmowa z dzieckiem w każdym wieku, zrozumie on intonacje i emocje, które nadajesz.
  • Upewnij się, że w okresie adaptacji nie ma dodatkowych stresów: przeprowadzka, szczepienia, nowe jedzenie.
  • Fajnie, jeśli rano możecie spędzić choć trochę czasu razem - położyć się, zjeść śniadanie, pobawić.
  • Nie próbuj rozpraszać dziecka i uciekać niezauważenie - może to podważyć jego pewność siebie. Lepiej spokojnie wyjaśnić dziecku, dokąd i dlaczego jedzie matka.

Dziecko samo w domu

Kodeks rodzinny dziecko samo w domu – co mówi prawo?

Zgodnie z prawem to rodzicom przypisuje się główną rolę w ochronie praw i interesów dzieci, co reguluje kodeks rodzinny. Dziecko samo w domu musi zgodnie z prawem być bezpieczne. Do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości odpowiadają za jego życie, zdrowie, rozwój psychiczny i fizyczny. Tylko mama i tata mogą zdecydować, czy dać swojemu synowi lub córce dodatkową swobodę i czy sobie z tym poradzą. Jeżeli coś przydarzyło się dziecku pod nieobecność rodziców, zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności za umyślne pozostawienie małoletniego dziecka bez pomocy w stanie niebezpiecznym dla życia i zdrowia, co znowu określa kodeks rodzinny. Dziecko samo w domu nie może być samo poniżej 7 roku życia. Jeżeli w toku badania okoliczności winy rodzica zostanie udowodniona, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej. Pamiętaj też, że dzieci nie mogą przebywać samotnie na ulicy w miejscach publicznych bez opieki dorosłych od 22 0:00 do 6:00.

Obowiązek opieki nad dzieckiem do jakiego wieku rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo

Artykuł kodeksu wykroczeń mówi jasno – „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.” Co to oznacza w praktyce. Kiedy mamy obowiązek opieki nad dzieckiem? Do jakiego wieku rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka? Teoretycznie jest to zatem wieku 7 lat. Jednak kluczowy jest zapis „osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem”. Ten podlega interpretacji i może być różnie traktowany w zależności od okoliczności.