single

Jak pomóc dziecku w nauce czytania?

Jak zachęcić dziecko do czytania? W jakim wieku dziecko powinno umieć czytać i co możesz zrobić jako rodzic, aby mu pomóc?

Jak nauczyć dziecko czytać i kiedy zacząć?

Według większości logopedów optymalny wiek, w którym można stopniowo rozpocząć naukę czytania, to 5,5 roku. Mimo to punktem wyjścia w tej kwestii nie powinien być konkretny wiek, ale samo dziecko. Są dzieci, które są gotowe opanować daną umiejętność już w wieku 3-4 lat, i są takie, które „dojrzewają” bliżej pierwszej klasy. Osobną kwestią jest to jak nauczyć dziecko czytać.

Pierwszą rzeczą, której musisz nauczyć swoje dziecko, jest umiejętność kojarzenia litery i dźwięku. Jeśli nie wiesz jak nauczyć dziecko czytać, to pamiętaj, że pod żadnym pozorem nie należy uczyć dziecka nazw liter, jak w alfabecie. Przedszkolak będzie zawsze próbował zastosować nową wiedzę w praktyce. Zamiast czytać [mamo], będzie czytał [m-a-m-a]. Dlatego ważne jest, aby uczyć dziecka nie liter, ale dźwięków. Jeśli spółgłoska jest złagodzona samogłoską, należy to odzwierciedlić w wymowie. Gdy tylko dziecko opanuje litery i dźwięki, możesz przejść do zapamiętywania sylab.

Nauka czytania dziecka – kiedy dziecko jest gotowe?

Istnieje kilka oznak gotowości dziecka do nauki czytania.

  • Dziecko mówi płynnie zdaniami i rozumie znaczenie wypowiedzi.
  • Dziecko rozumie kierunki: lewo-prawo, góra-dół. Aby nauczyć się czytać, ważne jest, aby dziecko mogło śledzić tekst od lewej do prawej i od góry do dołu.
  • Dziecko rozróżnia dźwięki (co logopedzi nazywają rozwiniętym słuchem fonemicznym).
  • Twoje dziecko wymawia dźwięki i nie ma problemów logopedycznych.

Dziecko z problemami logopedycznymi nie słyszy i nie identyfikuje podobnych dźwięków. Stąd biorą się błędy w mowie, a następnie w czytaniu, a jeszcze częściej w pisaniu. W takim przypadku nauka czytania dziecka powinna być prowadzona wspólnie z logopedą.

Nauka czytania dziecka będzie łatwiejsza i szybsza kiedy będziecie wspólnie czytać książki. Czytaj dziecku na głos, a następnie wspólnie oglądajcie obrazki, zachęcając je do interakcji z książką: „Kim jest ten pan?”, „A kto to stoi obok niego?” Starszym dzieciom można zadać bardziej złożone pytania: „Dlaczego to zrobił? Jak myślisz, co będzie dalej?”.

Nauka czytania dziecka

Skuteczne metody nauki czytania dla dziecka

Gdy tylko dziecko zapamięta wystarczającą liczbę liter i dźwięków, które one reprezentują, przejdź do sylab. Niech pierwszymi słowami będą te składające się z powtarzających się sylab: ma-ma, ta-ta. W takim przypadku nie ma potrzeby dzielenia sylaby na poszczególne dźwięki. Po opanowaniu prostych kombinacji przejdź do bardziej skomplikowanych.

Skuteczne metody nauki czytania pozwalają dziecku zrozumieć, znaczenie tego co czyta. Aby tak się stało, musisz zadawać mu pytania pomocnicze. Nie muszą być one specjalnie skomplikowane czy podchwytliwe. Wystarczy dopytać dziecko – co właśnie przeczytało, a tym samym upewnisz się, że maluch rozumie znaczenie słów.

Najskuteczniejsze metody nauki czytania to te, które możesz stosować nieustannie. Pozwól dziecku odnaleźć litery, które go otaczają na ulicy i w domu. Są to nazwy sklepów, napisy na tablicach informacyjnych i reklamy na billboardach, a nawet komunikaty na sygnalizacji świetlnej.

Co pomaga w nauce czytania – jak skutecznie wesprzeć dziecko?

Większość logopedów sugeruje nauczanie dzieci czytania sylabami. Wybierając teksty, należy wziąć pod uwagę dwa niuanse:

  • Książki powinny mieć mało tekstu i dużo ilustracji.
  • Wyrazów w nich zawartych nie należy dzielić na sylaby, stosując duże odstępy, łączniki lub długie pionowe linie.

Wszystko to powoduje trudności wizualne podczas czytania. Dziecku trudno jest postrzegać takie słowo jako całość, trudno je „składać” z różnych kawałków. Najlepiej, jeśli w słowie nie ma dodatkowych spacji ani innych znaków oddzielających, a sylaby są podkreślone łukami bezpośrednio pod słowem. To, co pomaga w nauce czytania to np. kostki z literami, które dziecko może dowolnie układać. Bawiąc się nimi, dziecko szybciej zapamięta odpowiednie kombinacje. Innym sposobem, aby pomóc dziecku opanować litery i sylaby, jest wydrukowanie ich dużą czcionką na papierze i powieszenie takich kawałków papieru w całym mieszkaniu.

To, co pomaga w nauce czytania to wszechobecne litery. Zawieś je na lodówce, na tablicy w pokoju dziecinnym, na ścianie w łazience. Dziecko ćwiczy wtedy czytanie po trochu, ale tak często, jak to możliwe. Krok po kroku dziecko będzie uczyć się sylab, a potem powoli zacznie czytać.

Pamiętaj, że nauka czytania jest dla dzieci jak nauka bardzo złożonego kodu. Dlatego konieczne jest przestrzeganie jasnego harmonogramu nauki. W wieku 5,5 lat dzieci są w stanie utrzymać uwagę nie dłużej niż 10 minut, w wieku 6,5 lat - 15 minut. Tyle powinna trwać jedna lekcja.